Tuesday, 23 October 2018

Soal dan Pembahasan OSN Kimia: Hidrokarbon


OSN Tk. Kota 2016
Ikatan apa yang terdapat dalam cis-2-butena berikut ini:
(A)  9 ikatan σ dan 3 ikatan π
(B)  10 ikatan σ dan 2 ikatan π
(C)  11 ikatan σ dan 1 ikatan π
(D)  12 ikatan σ dan 1 ikatan π
(E)  12 ikatan σ
Jawaban : C


OSN Tk. Provinsi 2018
Berdasarkan struktur senyawa berikut ini:
Jumlah ikatan sigma (σ) dan pi (π) dalam struktur senyawa tersebut masing-masing adalah….
(A)  10 ikatan σ dan 13 ikatan π
(B)  13 ikatan σ dan 13 ikatan π
(C)  15 ikatan σ dan 6 ikatan π
(D)  16 ikatan σ dan 6 ikatan π
(E)  17 ikatan σ dan 7 ikatan π
Jawaban : E


OSN Tk. Provinsi 2017
Jumlah ikatan phi (π) yang terdapat dalam molekul berikut ini adalah….
(A)  2                      (D)  7
(B)  4                       (E)  10
(C)  6
Jawaban : B


OSN Tk. Kota 2014
Senyawa radikal bebas di bawah ini manakah yang paling stabil….
(A)     CH3.                        (D)  C2H5.
(B)     (CH3)2CH.                 (E) (CH3)2CHCH2.
(C)     (CH3)3C.
Jawaban : C 


OSN  Tk. Kota 2014
Manakah dari senyawa berikut yang tidak menunjukkan isomer cis-trans....
Jawaban : B 


Note: pembahasan on progress...!
No comments:

Post a Comment